Rekstur

Hagnaður / Tap af vátryggingarekstri
0
milljónir króna
Heildarafkoma
0
milljónir króna
Eignir samtals
0
milljónir króna
  • Iðgjöld ársins eftir greinum

    Eigið fé