Lykiltölur úr rekstri


2016
2015
2014
2013
2012
2011
Bókfærð iðgjöld
201618.827
201517.039
201416.108
201316.074
201216.105
201115.480
Iðgjöld ársins
201618.319
201516.597
201415.959
201316.090
201216.460
201115.560
Eigin iðgjöld
201617.647
201516.016
201415.356
201315.447
201215.871
201115.050
Fjárfestingatekjur
20161.997
20154.076
20142.439
20132.631
20123.936
20112.009
Tjón ársins
2016-14.866
2015-12.732
2014-12.837
2013-12.667
2012-12.113
2011-12.772
Eigin tjón
2016-14.045
2015-12.712
2014-12.659
2013-11.663
2012-12.067
2011-12.750
Rekstrarkostnaður
2016-4.475
2015-4.077
2014-3.919
2013-3.934
2012-4.044
2011-3.608
Framlegð af vátryggingastarfsemi
2016-111
2015-1.588
2014-588
2013503
2012385
2011-829
Hagnaður -tap af vátryggingastarfsemi
20161.090
2015-442
2014433
20131.679
20121.497
201195
Skattar
2016284
201576
2014-79
2013-402
2012-950
2011-208
Afkoma án afskrifta óefnislegra eigna
20161.537
20153.220
20141.240
20132.154
20123.025
2011408
Heildarafkoma
20161.459
20152.076
20141.240
20132.154
20123.025
2011408
Eigið fé
201616.371
201517.552
201419.180
201320.318
201214.470
201111.584
Vátryggingaskuld
201624.936
201523.466
201423.208
201322.082
201226.204
201124.792
Heildareignir
201646.323
201544.874
201446.330
201346.251
201243.452
201138.190
Tjónahlutfall
201681,1 %
201576,7 %
201480,4 %
201378,7 %
201273,6 %
201182,1 %
Eigið tjónahlutfall
201679,6 %
201579,4 %
201482,4 %
201375,5 %
201275,6 %
201183,0 %
Kostnaðarhlutfall
201621,4 %
201521,5 %
201421,4 %
201321,4 %
201221,6 %
201120,9 %
Endurtryggingakostnaðarhlutfall
2016-0,9 %
20153,3 %
20142,7 %
2013-2,3 %
20123,3 %
20113,1 %
Samsett hlutfall
2016101,7 %
2015101,5 %
2014104,5 %
201397,8 %
201298,5 %
2011106,1 %
Rekstrarhlutfall
201694,6 %
201594,1 %
201497,3 %
201390,3 %
201291,6 %
201199,5 %
Eiginfjár hlutfall
201635,3 %
201539,1 %
201441,4 %
201335,9 %
201233,3 %
201130,3 %
Arðsemi eiginfjár
20168,6 %
201511,3 %
20146,3 %
201313,9 %
201223,2 %
20113,6 %
Fjárhæðir í milljónum króna.

* Í árslok 2015 breytti samstæðan um reikningsskilaaðferð í tengslum við innleiðingu á Solvency II. Samanburðartölum vegna rekstrar ársins 2014 ásamt samanburðartölum vegna efnahags áranna 2013 og 2014 hefur verið breytt til samræmis.